Inleiding

Nordic Pharma B.V. neemt de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we over u kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken.

Het kan zijn dat dit privacy beleid af en toe gewijzigd wordt. Wij zullen u uiteraard over alle wijzigingen op de hoogte stellen wanneer we daartoe verplicht zijn.

Welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken?

Als u bijvoorbeeld een online formulier invult of ons een e-mail stuurt, dan kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen en gebruiken, zoals:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Land
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Functie (bijvoorbeeld, als u een professional bent uit de gezondheidszorg die graag meer informatie wenst over onze producten)
  • IP-adressen

Dergelijke informatie wordt door u verstrekt en door ons gebruikt vanuit ons rechtmatige belang om de website te beheren, u te registreren voor diensten waar u zich voor inschrijft en te reageren op uw vragen of informatieaanvragen.

Cookies

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Bewaring van persoonlijke gegevens

Wij streven ernaar persoonlijke gegevens zo kort mogelijk te bewaren. De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens bepalen wij aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken: wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: uiteenlopende wet- en regelgeving schrijft minimale bewaartijden voor waaraan wij ons moeten houden.

Uw rechten

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het:

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in specifieke situaties als vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. als de juistheid van uw persoonlijke gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in de gelegenheid stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsprocessen kan van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens op systemen te wissen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. U hebt ook het recht op het gegevens wissen als u uw recht van bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een hogere legitieme grond hebben om de desbetreffende gegevens niet te wissen. Mogelijk zijn wij niet onmiddellijk in staat om alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen te verwijderen nadat de actieve gegevens gewist werden. Dergelijke kopieën zullen zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is gewist worden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat zij deze gegevens aan een derde overdragen als dit technisch haalbaar is. Let wel dat dit recht alleen betrekking heeft op persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, gelieve contact op te nemen met onze lokale informatiebeveiligingsfunctionaris door contact op te nemen via de site of via onderstaande gegevens.

Nordic Pharma B.V.
Siriusdreef 41,
2132 WT Hoofddorp
Nederland

e-mail: info-nl@nordicpharma.com of dataprivacy@nordicpharma.com
Tel:      +31 (0)85 48 35 871

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat Nordic Pharma B.V. uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland, zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ga naar de bovenkant